Nanyang Institute of Management – Học viện Quản lý Nanyang (NIM) được thành lập vào năm 2001, NIM đã phát triển trở thành một đơn vị giáo duc đồng thời là nơi phát triển tầm nhìn và ước mơ của sinh viên. Với Khung giáo dục toàn diện, tại NIM, chúng tôi truyền đạt kiến thức và phương pháp giáo dục một cách khác biệt, cung cấp một hệ sinh thái giáo dục mà sinh viên được truyền đạt kinh nghiệm thực tế và tối đa hoá tiềm năng của mỗi cá nhân. Điều này càng trở nên dễ dàng hơn khi NIM đang được hỗ trợ bởi các đối tác trong ngành thông qua Chương trình Gắn kết công nghiệp.
Ban lãnh đạo của NIM phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Hội đồng học thuật cùng với Ủy ban cố vấn học thuật để đưa ra lời khuyên cho các lĩnh vực chính sau đây:
• Bộ phận học thuật
• Bộ phận Tuyển sinh
• Bộ phận Dịch vụ và Công tác Sinh viên
• Bộ phận nhân sự và tài chính.
Hội đồng học thuật & kiểm tra cùng với Ủy ban cố vấn học thuật của chúng tôi bao gồm các chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm thực tế. Hội đồng học thuật là đơn vị hoạch định chính sách đưa ra các định hướng và chiến lược cho việc quản lý học thuật của NIM. Hội đồng thi kiểm duyệt kết quả thi và xác định sự tiến bộ và khen thưởng của học sinh.

Nanyang Institute of Management

Nanyang Institute of Management đào tạo những chuyên ngành nào? và Chi phí học ra sao? 

HOTLINE TƯ VẤN 0975 950 259 – 0901 322132 
VĂN PHÒNG HỖ TRỢ DU HỌC TAD
◊ Lầu 3, 48 Hoàng Diệu, P. 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
♦ Email: thanhadongco@gmail.com