Tag Archives: visa du lich uc

Chuẩn bị hồ sơ để được cấp Visa du lịch Úc tự động đến 3 năm

TIPS giúp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin Visa du lịch Úc nhanh chóng được cấp visa tự động đến tận 3 năm sẽ có những gì? 

Case khó tưởng chừng sẽ rớt visa du lịch Úc và cái kết

Nhận hồ sơ xin visa du lịch Úc của chị mà team cũng không biết nên nộp không? Sau 2 tháng chuẩn bị đến ngày nộp hồ sơ và tim thòng vì chờ đợi