Tag Archives: Visa cong tac Han Quoc 2021

Visa du lịch Hàn Quốc tổng hợp ngắn hạn C-3-1

Visa du lịch Hàn Quốc tổng hợp ngắn hạn C-3-1 dành cho người có ý định lưu trú ngắn hạn để tham dự sự kiện, hội nghị, tham quan/tham gia các hoạt …

Hướng dẫn Visa du lịch Hàn Quốc thông thường 2020

Hướng dẫn chi tiết các diện Visa du lịch Hàn Quốc thông thường 2020 cho người muốn lưu trú ngắn hạn vì mục đích du lịch tự túc.

Visa du lịch đại đô thị C-3-91 dành cho người có hộ khẩu thường trú HCM

Visa du lịch đại đô thị C-3-91 dành cho người có hộ khẩu thường trú tại Tp HCM trên 1 năm, muốn lưu trú ngắn hạn tại Hàn Quốc với mục đích du lịch.