Tag Archives: Upper Madison College

Học THPT với học bổng 188 TRIỆU từ UPPER MADISON COLLEGE UMC

UPPER MADISON COLLEGE là trường tư thứ 2 ở Toronto có học xá như 1 trường công lập, với học phí chỉ 17,600 CAD/ năm và cấp học bổng 10,000CAD

UMC High School cấp học bổng 12,000 CAD cho học sinh có IELTS 7.0

95% học sinh tốt nghiệp từ UMC High School được nhận vào các trường Đại học TOP: U of T, Waterloo Uni, Mc Master Uni, York Uni, SFU, Ryerson Uni, …