Tag Archives: super visa

Cách nộp đơn xin Super Visa cho cha mẹ và ông bà

Super Visa (thuộc diện Visa Tạm trú) cho phép cha mẹ và ông bà có thể đến 2 năm mà không cần phải gia hạn visa của mình và có thể nhập cảnh nhiều lần trong khoảng thời gian 10 năm.

Xin super visa vào Canada cho cha mẹ ông bà thăm con cháu

Super visa dành cho ông bà cha mẹ có phải là thị thực nhập cảnh nhiều lần, cho phép nhập cảnh vào Canada nhiều lần trong 10 năm.