Tag Archives: RNIP

Du học – Định cư Canada chỉ mất hơn 2 năm cùng Confederation College

Từ khi RNIP trở thành chương trình định cư vĩnh viễn, Confederation College là trường Cao đẳng có tỷ lệ du học sinh Việt Nam quan tâm nhất.

Học Lakehead University và chương trình định cư vĩnh viễn RNIP

Nếu chọn nơi học để định cư nhanh chóng bạn hãy chọn học Lakehead University và chương trình định cư vĩnh viễn RNIP.

Định cư nhanh với RNIP và chi phí cực rẻ với Cao đẳng Confederation

Bạn có biết 60% ứng viên cho chương trình Ưu tiên định cư RNIP của Canada là sinh viên của Confederation College.