Tag Archives: post-graduation work permit

Cơ hội được cấp giấy phép lao động mở cho những người có PGWP

Những người có Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp – PGWP – đủ điều kiện sẽ có thể nhận thêm một giấy phép lao động mở có thể có giá trị trong tối đa 18 tháng.

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post Graduation Work Permit)

Sinh viên quốc tế nhận được nhiều Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit – PGWP) hơn và thu nhập trung bình ngày càng tăng.

Du học Canada và định cư dễ dàng với khối ngành công nghệ kỹ thuật

Sinh viên sau khi tốt nghiệp trong các khối ngành về công nghệ kỹ thuật đều có việc làm tốt và có cơ hội thành công bởi sự cần thiết của ngành nghề này trong đời sống là rất cao.

Nguyên nhân bị từ chối khi xin giấy phép làm việc PGWP sau tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành xong khóa học tại Canada, các bạn du học sinh có cơ hội được ở lại đất nước này để làm việc một cách hợp pháp nếu như xin được PGWP.

Giấy phép lao động dành cho các bạn Sinh viên Quốc Tế.

Giấy phép này có tên là Post Graduation Work Permit (PGWP). Đó là loại giấy phép cho phép SV sau…

Giấy phép lao động – sinh viên tốt nghiệp tại Canada nên biết

Đăng ký Giấy phép lao động tại Canada sau tốt nghiệp cho sinh viên (Post-Graduation Work Permit (PGWP), cho phép bạn tiếp tục sống và làm việc tại đây.