Tag Archives: nhập cư canada

Người nhập cư được cho là có tương lai tươi sáng trên thị trường lao động của Canada

Dân số già của Canada được mang lại lợi ích như nhau cho những người lao động nhập cư và sinh ra tại Canada.

Express Entry mời 3,264 ứng viên nộp đơn nhập cư Canada

Express Entry mời 3,264 ứng viên nộp đơn nhập cư Canada, ác ứng viên được mời có điểm trong hệ thống xếp hạng toàn diện – CRS từ 441 trở lên.

Các thông tin sơ lược về nhập cư và nhập tịch Canada tháng 6 năm 2017

Dưới đây là một số thông tin sơ lược về những phát triển liên quan đến nhập cư, và nhập tịch Canada đã diễn ra trong vài tuần qua.