Tag Archives: nganh nghe thieu nhan su tai canada

Canada thiếu nhân lực trầm trọng ngành Công nghệ thông tin

Ngày nay thiếu hụt nhân lực lao động trong ngành công nghệ thông tin không còn là vấn đề mới ở các nước, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao tại Canada.

Trường quản lý Acsenda – Vancouver (Acsenda School of Management)

Sinh viên của Acsenda được làm thêm đến 20h /1 tuần và các sinh viên hoàn thành chương trình học từ Đại học của Acsenda sẽ được Visa làm việc lên đến 3 năm.