Tag Archives: Nanyang Institute of Management

Học viện NIM top 10 học viện được yêu thích nhất Singapore

Chất lượng của Học viện NIM được công nhận thông qua chứng chỉ SQC, EDUTRUST, ISO 9001:2000, ISO 9001:2005

Vừa học vừa thực tập có lương cùng Nanyang Institute of Management

Chương trình học 6 tháng thực tập 6 tháng có lương của Nanyang Institute of Management là chương trình thu hút du học sinh nhất hiện nay