Tag Archives: Huong dan ho so du lich Han Quoc mien phi

Visa du lịch Hàn Quốc diện thăm thân C-3-1

TAD tổng hợp danh sách hồ sơ theo yêu cầu của Đại sứ quán Hàn Quốc của diện Visa du lịch thăm thân C-3-1 mời Cha Mẹ vợ sang Hàn Quốc như sau.

Hướng dẫn hồ sơ xin Visa thương mại Hàn Quốc ngắn hạn C-3-4

Đầu tiên, bạn nên tìm hiểu kỹ mình có nằm trong diện đối tượng được phép nộp và xin Visa thương mại Hàn Quốc ngắn hạn C-3-4.

Hướng dẫn Visa du lịch Hàn Quốc thông thường 2020

Hướng dẫn chi tiết các diện Visa du lịch Hàn Quốc thông thường 2020 cho người muốn lưu trú ngắn hạn vì mục đích du lịch tự túc.

Visa du lịch đại đô thị C-3-91 dành cho người có hộ khẩu thường trú HCM

Visa du lịch đại đô thị C-3-91 dành cho người có hộ khẩu thường trú tại Tp HCM trên 1 năm, muốn lưu trú ngắn hạn tại Hàn Quốc với mục đích du lịch.

Hướng dẫn Visa thăm thân C3-1 du lịch Hàn Quốc

Nếu bạn muốn xin Visa thăm thân C3-1 du lịch Hàn Quốc cho người có chồng Hàn cư trú dài hạn tại Việt Nam hãy tham khảo chi tiết hướng dẫn của LSQ như sau: