Tag Archives: hộ chiếu du lịch

Cathay Pacific và AAHK hoàn thành thử nghiệm hộ chiếu du lịch kỹ thuật số

Cathay Pacific rất tự hào hợp tác với Cơ quan Cảng Hồng Kông (AAHK), Dự án Commons và Prenetics trong quá trình thử nghiệm dịch vụ hộ chiếu du lịch kỹ thuật số.

Hoàn thành thử nghiệm hộ chiếu du lịch kỹ thuật số

Cathay Pacific rất tự hào hợp tác với Cơ quan Cảng Hồng Kông (AAHK), Dự án Commons và Prenetics trong quá trình thử nghiệm hộ chiếu du lịch kỹ thuật số.