Tag Archives: giấy phép lao động mở

Cách nộp đơn xin giấy phép lao động mở của Canada

Người lao động nước ngoài có thể làm việc ở bất cứ đâu tại Canada với giấy phép lao động mở (open work permit).