Tag Archives: du học THPT Canada

Ontario dừng phân chia ngành học cho các môn học lớp 9 từ 2022

Ontari o từ 09/2022, thay vì chọn giữa thực tiễn hay học thuật, học sinh sẽ học chung 1 chương trình cho tất cả các môn lớp 9.

Học bổng du học THPT Canada lên đến 12,000CAD/1 năm từ BICC

BICC đã trao rất nhiều học bổng giá trị cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập từ Việt Nam và năm nay giá trị lên đến 12,000 CAD/1 năm.

Trung học Toronto’s Academy of English, Mathematics and Coding (EMC)

Toronto’s Academy of English, Mathematics and Coding, viết ngắn gọn là EMC, là một trường trung học được thành lập để mang đến cho các học sinh từ lớp 9–12 một chương trình giáo dục trung học chất lượng cao.

Các bước quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ du học THPT Canada

Quy trình làm thủ tục chuẩn bị hồ sơ du học THPT Canada được bao gọn trong 9 bước cơ bản hay nhiều hơn tùy theo đánh giá của từng case riêng. Tham khảo nhé.