Tag Archives: Confederation college

Du học – Định cư Canada chỉ mất hơn 2 năm cùng Confederation College

Từ khi RNIP trở thành chương trình định cư vĩnh viễn, Confederation College là trường Cao đẳng có tỷ lệ du học sinh Việt Nam quan tâm nhất.

Nhu cầu tuyển dụng ngành giáo dục tăng cao tại Thunder Bay

Trên 1 bài báo được đại diện tuyển sinh của Cao đẳng Confederation chia sẻ, các trường học tại Thunder Bay đã tuyển thêm 112 nhân sự ngành giáo dục.