NHẬP CƯ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ VÀ ĐỀ CỬ CỦA CHÍNH PHỦ TIỂU BANG LÀ GÌ?

Nhập cư dành cho người lao động có tay nghề (GSM) là một phần của chương trình di cư có tay nghề cao của Úc. GSM cho phép những người có tay nghề theo yêu cầu di cư đến Úc mà không cần nhà tuyển dụng bảo lãnh.

Nhập cư

Ai đủ điều kiện cho Chương trình Nhập cư dành cho người lao động tay nghề?

Để đủ điều kiện cho GSM, bạn cần phải làm một trong những nghề nghiệp được liệt kê trong một trong ba danh sách nghề nghiệp yêu cầu tay nghề. Những danh sách này đưa ra hơn 700 ngành nghề đủ điều kiện để lựa chọn.

Ba danh sách là:

 • MLTSSL Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn
 • STSOL Danh sách nghề nghiệp yêu cầu tay nghề trong thời hạn ngắn
 • Danh sách nghề nghiệp theo khu vực ROL

Chương trình Nhập cư dành cho người lao động tay nghề bao gồm bốn loại visa. Bạn có thể chọn theo diện phù hợp nhất với tình hình của mình.

 • Visa 189 – Diện Định cư độc lập có tay nghề dành cho công dân New Zealand
 • Visa 190 – Diện Tay nghề Bảo lãnh Bang
 • Visa 491 – Visa tạm thời dành cho người lao động có tay nghề
 • Visa 191 – Visa diện thường trú nhân (vùng yêu cầu tay nghề)

Để đủ điều kiện cho một trong các loại visa này, bạn cần phải có:

 • Bằng cấp và/hoặc kinh nghiệm làm việc
 • Đánh giá kỹ năng
 • Trình độ tiếng Anh phù hợp
 • Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra
 • Trình bày nguyện vọng
 • Được chấp thuận cho đề cử của tiểu bang/lãnh thổ hoặc khu vực nếu được yêu cầu
 • Thư mời nộp đơn xin visa

Xin lưu ý rằng visa 189 cho công dân New Zealand có các yêu cầu khác với các visa khác không được thảo luận trong bài viết này.

Nhập cư

Bằng cấp và/hoặc kinh nghiệm làm việc

Để đáp ứng các yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc của người đánh giá kỹ năng hoặc visa, bạn có thể sử dụng cả bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và Úc của mình. Nhiều người lầm tưởng rằng bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của họ không có giá trị đối với đơn đăng ký của họ, nhưng nó có thể là chìa khóa để bạn đủ điều kiện tham gia GSM.

Đảm bảo rằng bạn đã được đánh giá kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài cho lộ trình di cư của mình ngay khi hoặc trước khi bạn đến. Mặc dù bằng cấp của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực, nhưng kinh nghiệm làm việc của bạn có thể trở nên lỗi thời và bạn có thể cần phải được đánh giá kỹ năng trước khi hoàn thành chương trình học của mình.

Đánh giá kỹ năng

Việc đánh giá kỹ năng của bạn sẽ được thực hiện bởi một cơ quan đánh giá kỹ năng. Hiện có 42 chuyên gia đánh giá kỹ năng nhưng người đánh giá kỹ năng bạn sẽ dựa vào nghề nghiệp của bạn. Mỗi người đánh giá kỹ năng đều có các yêu cầu riêng và tiêu chí đủ điều kiện có thể khác nhau.

Hầu hết các chuyên gia đánh giá kỹ năng sẽ yêu cầu một trong các tổ hợp sau:

 • Bằng cấp phù hợp, kinh nghiệm làm việc và bài kiểm tra tiếng Anh
 • Các bằng cấp phù hợp và bài kiểm tra tiếng Anh
 • Bằng cấp và kinh nghiệm làm việc phù hợp
 • Chỉ cần kinh nghiệm làm việc phù hợp

Yêu cầu tiếng Anh cũng có thể khác nhau. Một số cơ quan đánh giá kỹ năng chỉ chấp nhận IELTS, những nơi khác sẽ chấp nhận tất cả các bài kiểm tra tiếng Anh. Mặc dù người đánh giá kỹ năng có thể yêu cầu một bài kiểm tra tiếng Anh cụ thể, bạn có thể sử dụng một bài kiểm tra khác (nếu bạn đạt kết quả tốt hơn) cho đơn xin visa của mình.

Trình độ tiếng Anh phù hợp

Kỹ năng tiếng Anh của bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực tối thiểu của GSM. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, khả năng tiếng Anh của bạn cần phải ở mức thành thạo hoặc vượt trội. Điều này là do chuyên gia đánh giá kỹ năng của bạn yêu cầu trình độ tiếng Anh của bạn phải cao hơn, chương trình đề cử của chính phủ tiểu bang hoặc bạn sẽ yêu cầu họ cho điểm.

Ứng viên sẽ cần phải hoàn thành bài kiểm tra năng lực tiếng Anh IELTS, OET, Pearson, Cambridge hoặc TOEFL để ghi điểm cho GSM.

  Năng lực tối thiểu Mức thành thạo Mức vượt trội
Điểm 0 10 20
IELTS – Điểm tối thiểu mỗi band 6 7 8
Pearson (PTE Academic) – Điểm tối thiểu mỗi band 50 65 79
OET – Điểm tối thiểu cho mỗi band NA B A
TOEFL iBT Nghe: 12;

Đọc: 13;

Viết: 21;

Nói: 18

Nghe: 24;

Đọc: 24;

Viết: 27;

Nói: 23

Nghe: 28;

Đọc: 29;

Viết: 30;

Nói: 26

Cambridge English: Advance – Điểm tối thiểu mỗi band 169 185 200

Nếu bạn có hộ chiếu từ Vương quốc Anh, Ireland, Hoa Kỳ, Canada hoặc NZ, bạn được miễn kiểm tra trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải làm một bài kiểm tra tiếng Anh nếu bạn muốn lấy điểm cho khả năng tiếng Anh.

Điểm kiểm tra

Bài kiểm tra yêu cầu tối thiểu 65 điểm để được chọn vào GSM. Tuy nhiên, một số visa có tính cạnh tranh và bạn phải cần số điểm cao hơn nhiều.

Bạn có thể được thưởng điểm cho trình độ tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, tình trạng mối quan hệ của bạn, trình độ tiếng Anh của người thân và khả năng thông thạo ngôn ngữ khác của bạn. Bạn cũng có thể được cộng điểm nếu bạn có các thành viên trong gia đình là người Úc, hoặc nếu bạn chọn sống hoặc học tập tại một tiểu bang hoặc vùng được đề cử.

Nếu bạn không thể đạt được số điểm cần thiết cho visa 189, bạn có thể xem xét visa 190 và 491. Những visa này thường yêu cầu điểm thấp hơn và thưởng thêm điểm cho việc nộp đơn cho các loại visa này.

Nhập cư

Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Khi bạn đã đáp ứng các yêu cầu cho bài đánh giá kỹ năng, bài kiểm tra tiếng Anh và điểm kiểm tra, bạn có thể nộp thư bày tỏ nguyện vọng của mình. Điều quan trọng là bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi nộp EOI, nếu không visa của bạn có thể bị từ chối.

Nộp thư bày tỏ nguyện vọng không có nghĩa là bạn sẽ được mời nộp đơn. Bạn cũng nên lưu ý rằng mặc dù theo truyền thống điểm số cao hơn sẽ đủ điều kiện cho visa 189, nhưng trong thời kỳ đại dịch, Bộ Nội vụ đang ưu tiên các ngành nghề chăm sóc sức khỏe của người dân ở Úc hoặc phục hồi kinh tế của đất nước.

Nếu bạn đã nộp EOI và không được mời, bạn có thể phải xem xét các lựa chọn của tiểu bang hoặc vùng.

Đề cử cuả tiểu bang hoặc lãnh thổ và vùng

Nếu bạn làm một trong các nghề của STSOL hoặc ROL, bạn phải được tiểu bang hoặc vùng đề cử cho visa 190 hoặc 491. Nếu bạn một trong các nghề của MLTSSL thì bạn cũng có thể tùy chọn diện này nếu bạn muốn.

Quy trình nộp đơn và các ngành nghề đủ điều kiện đều có sự khác nhau giữa mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Điều quan trọng là phải nghiên cứu các lựa chọn mà bang của bạn cung cấp và liệu việc học tập ở một bang nhất định có thể thay đổi các lựa chọn di cư lâu dài của bạn hay không, vì yêu cầu có thể thay đổi.

Hiện tại, chỉ có một bang Tasmania cung cấp các lựa chọn ngoại biên. Tuy nhiên, trước COVID-19, tất cả các bang đều có thể đề cử những người ở ngoài nước Úc cũng như trong nước.

Nếu bạn được tiểu bang hoặc vùng của bạn chấp thuận, bạn sẽ được mời nộp đơn xin visa.

Thư mời nộp đơn xin visa

Nếu bạn được mời nộp đơn xin visa thì bạn sẽ có 60 ngày để nộp đơn. Bạn sẽ được cấp quyền thường trú tại Úc nếu bạn nộp đơn xin cấp visa 189 hoặc 190 và quyền tạm trú nếu bạn được cấp visa 491.

Visa 491 được cấp trong 5 năm. Sau 3 năm, bạn có thể nộp đơn xin thường trú, thông qua visa 191, nếu bạn đã làm việc tại một địa điểm trong khu vực ít dân cư và kiếm được trên mức thu nhập yêu cầu ($53,900).

Những nơi hỗ trợ xin visa

Trang web của Bộ Nội vụ là nơi đầu tiên bạn nên tìm kiếm thông tin liên quan đến visa ở Úc. Ngoài ra, hãy liên hệ với Đại diện Di trú Chính quy để được giải đáp tất cả các câu hỏi liên quan đến visa của bạn.

Bộ Nội vụ cũng đưa ra những nơi bạn nên đến để được hỗ trợ liên quan đến chương trình dành cho người lao động có tay nghề.

Theo Insider Guides 

TAD đang áp dụng chương trình “THÁNG VÀNG SIÊU HỖ TRỢ”. Hãy nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và liên hệ Văn phòng du học TAD để tiến hành và nhận hỗ trợ lên đến 11,990,000đ.

ngành dịch vụ xã hội

QTS Diploma Bên cạnh hỗ trợ SĂN học bổng giá trị lớn của các Trường, với các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc cũng nhận được những chính sách hỗ trợ từ Văn phòng hỗ trợ du học TAD. Như sau:

 • Sinh viên học sinh có IELTS 5.5 được hỗ trợ phí khám sức khỏe 2 triệu tiền mặt;
 • Sinh viên học sinh có IELTS 6.0 + học lực giỏi + đăng ký khóa học cuối cùng là cử nhân/ thạc sỹ được hỗ trợ 5 triệu tiền mặt.
 • Sinh viên đạt được IELTS đủ yêu cầu đầu vào của Trường sẽ được TAD hỗ trợ phí thi IELTS gần nhất.
 • Phụ huynh có con em đã và đang làm hồ sơ tại TAD mà chưa nhận được các hỗ trợ trên sẽ được hỗ trợ làm hồ sơ du lịch hoàn toàn miễn phí.

? Hồ sơ chỉ cần scan gốc gửi cho Admission Team: thanhadongco@gmail.com sẽ được xử lý trong 8h sau khi nhận đủ hồ sơ.

☎️ Hotline tư vấn 24/7: 0975 950259 – 0901 322132 – 0909 884487

 • Tư vấn chọn ngành và lộ trình học phù hợp với chi phí thấp nhất
 • Hướng dẫn và cùng chuẩn bị hồ sơ SĂN học bổng
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin visa dễ dàng và nhanh chóng nhất.
 • Hỗ trợ 100% ôn phỏng vấn trước khi xin visa các nước
 • Hỗ trợ book vé máy bay, đón sân bay, nhà ở tại nước sở tại
 • Hỗ trợ nộp mới Visa du học/ Gia hạn Visa theo lộ trình mới
 • Hỗ trợ xin visa 485

♦ VĂN PHÒNG DU HỌC TAD

 • Lầu 3, Tòa nhà Trường Dũng, 48 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
 • Email: thanhadongco@gmail.com
 • Tel.: 028 6682 0986 – 66818136
 • Website: https://tadtravel.vn/

Tham khảo thêm:

♦ Học tập tại Regional của Nam Úc để nhận các ưu đãi tuyệt vời về Visa
◊ Visa tạm thời cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp – Visa 485 là gì?
♦ Học bổng du hoc Úc tốt nhất 2021 dành cho du học sinh
◊ Chăm sóc sức khỏe có phải là nghề nghiệp đang có nhu cầu ở Úc không?
♦ Quyền làm việc của Thị thực sinh viên – Student visa – Điều gì đã thay đổi?