Các kỹ sư làm việc để cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người thông qua giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Kỹ thuật là một ngành khoa học ứng dụng tập trung vào việc thiết kế và xây dựng các công nghệ mới. Trên khắp Canada, nhiều trường kỹ sư danh tiếng tập trung vào sự phát triển toàn diện của sinh viên.
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong nhà và văn bản cho biết '人 Urban International School UNIVERSITY NEWS'
Dưới đây là 5 trường kỹ thuật tốt nhất ở Canada.
1️⃣ Trường đại học Toronto
Tọa lạc tại Toronto, Canada.
Xếp hạng thứ 17 trong các trường đại học toàn cầu tốt nhất
Là trường kỹ thuật đầu tiên của Ontario, Đại học Toronto nổi tiếng về nghiên cứu kỹ thuật hợp tác. Các khoa kỹ thuật của trường đại học được công nhận về những đổi mới trong giáo dục kỹ thuật. Trong lịch sử thành công của trường đại học, U of T đã đào tạo ra hơn 50.000 cựu sinh viên kỹ thuật thành công.
2️⃣ Trường đại học Waterloo
Tọa lạc tại Waterloo, Canada.
Với hơn 10.500 sinh viên theo học ngành kỹ thuật, Đại học Waterloo là trường kỹ thuật lớn nhất ở Canada. Do có nguồn lực dồi dào và chuyên môn kỹ thuật của trường, một số chương trình đứng đầu bảng xếp hạng.
3️⃣ Đại học McGill
Tọa lạc tại Montreal, Quebec, Canada.
Tại McGill, sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật được chuẩn bị để làm việc như những chuyên gia trong lĩnh vực này. Sinh viên có thể tiếp cận với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, chẳng hạn như hội thảo, sự kiện kết nối và các buổi tư vấn nghề nghiệp.
4️⃣ Đại học British Columbia
Tọa lạc tại Vancouver, BC, Canada
UBC là nơi có trường kỹ thuật và chương trình co-op lớn nhất ở phía Tây Canada, là nơi đào tạo 75% tổng số kỹ sư mới ở BC mỗi năm. Các công nhân tài năng có kinh nghiệm thực tế đã và đang thúc đẩy sự thay đổi trong các lĩnh vực kỹ thuật trên khắp Canada.
5️⃣ Đại học Alberta
Kể từ khi thành lập trường vào năm 1908, Đại học Alberta đã đào tạo thành công cho nhiều kỹ sự. Ngày nay, trường Alberta cung cấp hàng chục bằng đại học và sau đại học được công nhận hoàn toàn. Các giảng viên và cựu sinh viên của U of A đã thiết kế một số công nghệ sáng tạo nhất mọi thời đại, từ sức khỏe đến khám phá liên hành tinh.
Theo UIS