Chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật khi làm việc tại Thụy Sĩ

Trong mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng, và người lao động không được quy định bằng hợp đồng thời hạn cố định; hoặc là một bên có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi chấm dứt hợp đồng, phải thông báo trước một khoảng thời gian nhất định.

làm việc tại Thụy Sĩ

làm việc tại Thụy Sĩ

Nội dung thư thông báo

Nếu không có quy định khác trong hợp đồng, có thể chấm dứt hợp đồng bằng lời nói. Tuy nhiên, để làm bằng chứng, bạn nên gửi thông báo bằng mail bảo đảm. Nếu bạn gửi thư cá nhân, hãy yêu cầu xác nhận đã nhận thư.

Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực chỉ khi người sử dụng lao động nhận được thư chấm dứt. Thư này phải đến tay bộ phận nhân sự của công ty chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

Văn bản thông báo phải:

 • Có thông tin chính xác về người lao động, và người sử dụng lao động (tên, địa chỉ). Hãy chắc chắn rằng thữ sẽ đến bộ phận nhân sự công ty, hoặc giám đốc chuyên môn.
 • Nêu rõ rằng bạn đang chấm dứt hợp đồng lao động
 • Nêu rõ ngày chấm dứt
 • Có chữ ký ngày đề ngày

Bạn không bắt buộc phải nêu lý do nghỉ việc.

Thời hạn thông báo

Chắc chắn rằng phải tuân thủ thời hạn thông báo đã thoả thuận trong hợp đồng lao động. Nếu không có hợp đồng lao động, hoặc thoả ước lao động tập thể, thì thời hạn thông báo được quy định theo Bộ quy tắc giao ước.

Bao gồm:

 • 7 ngày trong thời gian thử việc
 • 1 tháng trong năm đầu làm việc
 • 2 tháng từ năm thứ hai đến năm thứ 9
 • 3 tháng từ năm thứ 10

Hợp đồng lao động thời hạn cố định kết thúc vào một ngày cố định, không thể chấm dứt hợp đồng lao động thời hạn cố định trước ngày quy định nếu hợp đồng không quy định điều khoản chấm dứt trước thời hạn.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo không chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, dân sự, hoặc quốc phòng; và trong trường hợp bệnh, tai nạn, thai sản. Người lao động có thể gửi thông báo trong thời gian này.

Tranh chấp lao động

Các mối quan hệ lao động có thể nảy sinh nhiều tranh chấp;

ví dụ: liên quan đến trả lương và giờ làm việc hoặc do phân biệt đối xử hoặc chống đối sa thải. có nhiều nguyên nhân. Cách giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào loại hợp đồng lao động (theo công luật hay dân luật), và phụ thuộc vào số đương sự (tranh chấp tập thể hay cá nhân).

Tranh chấp lao động cá nhân

Các bang thường có toà án đặc biệt đối với các tranh chấp lao động, và quy định các thủ tục tố tụng hoà giải sơ bộ bắt buộc.

Đối với các tranh chấp đòi bồi thường không vượt quá CHF 30,000, toà án sẽ đơn giản hoá, và rút ngắn thủ tục tại chỗ. Trong trường hợp này, các bên chịu chi phí lập pháp, không có án phí.

Tuy nhiên, đối với các tranh chấp đòi bồi thường hơn CHF 30,000 các bên phải chịu án phí.

Trong trường hợp có tranh chấp, người lao động liên bang cần liên hệ với văn phòng hành chính chịu trách nhiệm.

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động liên quan đến nhiều người lao động gọi là tranh chấp lao động tập thể. Ban hoà giải của bang có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp này. Nếu tranh chấp mở rộng ra ngoài lãnh thổ tiểu bang, Ban hoà giải liên bang về các tranh chấp lao động tập thể sẽ giải quyết.

Phân biệt đối xử tại nơi làm việc: đối xử không công bằng, quấy rối tình dục

Nạn nhân bị phân biệt đối xử nơi làm việc có thể yêu cầu:

 • Ngăn cấm sự phân biệt đối xử tiềm ẩn
 • Loại bỏ phân biệt đối xử hiện hữu
 • Thành lập phân biệt đối xử
 • Bồi thường thiệt hại

Yêu cầu loại bỏ phân biệt đối xử phải được gửi trực tiếp đến người sử dụng lao động và phải có hiệu lực thông qua những quy định pháp luật.

Người lao động bị phân biệt giới tính có thể liên hệ ban hoà giải theo Đạo luật bình đẳng giới. Tại một số tiểu bang, bắt buộc phải liên hệ với ban hoà giải trước khi kiện ra toà và một số thủ tục tố tụng có thể đơn giản hoá. Ngoài ra, tuỳ thuộc từng trường hợp, nạn nhân cũng có quyền buộc tội người phạm tội (cưỡng bức, hành hung, quấy rối tình dục…).

Bị ức hiếp tại nơi làm việc

Nếu bạn hoài nghi đồng nghiệp hoặc cấp trên đang ức hiếp bạn, trước tiên phải có bằng chứng liên quan đến việc loại trừ và quấy rối, có thể diễn tả bằng nhiều cách như la hét, lăng mạ bằng lời nói, liên tục chỉ trích, quấy rối điện thoại, đe doạ, phớt lờ nạn nhân, phân công nhiệm vụ vô ích,… Chỉ có thể kiện người phạm tội khi có bằng chứng.

Nếu có thể, hãy nói với chủ về mối nghi ngại của bạn. Nếu người chủ không thể gặp bạn, hoặc nếu kết quả cuộc gặp mặt không thoả đáng, bạn cần thông báo bằng văn bản cho người chủ về trường hợp đó và yêu cầu giúp đỡ. Theo quy định, người chủ phải giúp người lao động khi bị ức hiếp, bắt nạt.

Nếu người chủ không có những biện pháp cụ thể để kết thúc việc này, bạn nên nhờ đến Thanh tra lao động tiểu bang.

Công việc sẽ ra sao nếu có tai nạn?

Người sử dụng lao động phải lấy bảo hiểm đền bù cho người lao động khi có tai nạn lao động, và bảo hiểm đối với những tai nạn không phải do lao động cho người lao động làm việc ít nhất 8 giờ một tuần trong cùng công ty.

Báo cáo tai nạn cho công ty bảo hiểm

Sau tai nạn, bất kể tai nạn lao động hay không, người lao động phải thông báo cho người sử dụng lao động không được chậm trễ.

Người sử dụng lao động phải thông báo cho công ty bảo hiểm ngay. Tiếp theo, người lao động nhận được biểu mẫu và phải hoàn thành nó đúng sự thật hoặc bác sĩ điều trị hoàn thành nó, và sau đó gửi cho công ty bảo hiểm không được chậm trễ.

Tiếp tục trả lương sau tai nạn

Trong trường hợp tai nạn, người sử dụng lao động phải tiếp tục thanh toán 80% lương trong một thời gian nhất định. Khoảng thời gian này không được pháp luật quy định.

Tại Thuỵ Sỹ, người lao động được bảo hiểm bắt buộc khi tai nạn. Từ ngày thứ ba sau tai nạn trở đi, họ được nhận trợ cấp mỗi ngày là 80% lương. Không có khác biệt khi xảy ra tai nạn khi làm việc hoặc sau khi làm việc.

Một ngoại lệ đối với người lao động làm việc ít hơn 8 giờ một tuần. Những người này chỉ được bảo hiểm đối với tai nạn lao động và tai nạn khi đang trên đường đi làm. Khi có tai nạn, người sử dụng lao động phải tiếp tục thanh toán 80% lương trong một thời gian nhất định. Khoảng thời gian này không được pháp luật quy định. Dựa vào tiền lệ pháp lý, thời hạn tối thiểu là 3 tuần trong năm đầu làm việc. Đối với người lao động làm việc lâu hơn, toà sẽ sử dụng bảng biểu hoặc thang đo Basel, Zurich, Bern để xác định người lao động sẽ được tiếp tục trả lương trong bao lâu, dựa vào số năm làm việc.

Nghỉ việc khi không có khả năng làm việc

Người sử dụng lao động không thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động do nghỉ bệnh sau tai nạn.

Chứng nhận y khoa và việc làm

Người lao động nghỉ bệnh không thể làm việc. Nếu không, công ty bảo hiểm sẽ đòi lại trợ cấp hằng ngày, và có thể đòi phí tuỳ từng trường hợp.

Không thể làm việc do bệnh, mang thai – quyền và nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ gì áp dụng cho người lao động?

Thông báo cho người sử dụng lao động

 • Nếu bạn bệnh hoặc không thể làm việc do mang thai, hãy thông báo cho người sử dụng lao động. Bạn thường phải nộp chứng nhận cảu bác sỹ kể từ ngày thứ ba nghỉ việc (tuỳ theo điều khoản hợp đồng lao động).
 • Nếu bạn bệnh vào ngày nghỉ, bạn nên thông báo với chủ. Bạn không bị trừ ngày bạn bệnh vào ngày nghỉ lễ với điều kiện bạn phải có giấy khám sức khoẻ.

Tiếp tục trả lương khi bệnh

Người sử dụng lao động phải tiếp tục trả lương cho người lao động đầy đủ lương trong thời gian nhất định lúc bệnh. Theo Bộ quy tắc giao ước, thời hạn tối thiểu là ba tuần trong năm đầu làm việc, và lương sau đó phù hợp với thời gian làm việc lâu hơn tuỳ theo thời hạn hợp đồng lao động, và trường hợp cụ thể.

Quyết định của toà án dựa trên quy tắc Bern, Basel và Zurich. Có thể có các thoả thuận khác nhưng chúng phải bằng văn bản hoặc hợp đồng lao động tiêu chuẩn, hoặc thoả ước lao động tập thể.

Bảo hiểm cho trợ cấp hằng ngày trong khi bệnh

Nhiều nhà tuyển dụng lấy bảo hiểm trợ cấp mỗi ngày trong lúc bệnh để trả 80% lương cho người lao động. Người sử dụng lao động thanh toán ít nhất một nửa số tiền bảo hiểm.

Việc tiếp tục trả lương áp dụng trong khoảng thời gian người lao động không thể làm việc, nhưng không quá 720 ngày tong vòng 900 ngày liên tiếp.

Chấm dứt hợp đồng lao động khi không thế làm việc

Người lao động bị bệnh không thời gian thử việc có thể bị chấm dứt hợp đồng. Người sử dụng lao động không thể chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động bệnh, hoặc mang thai.

Người lao động tự do

Người lao động tự do nên lấy bảo hiểm nghỉ bệnh có trả lương để trang trải nguồn thu nhập bị mất khi bệnh. Ngoài ra bạn cũng nên lấy trợ cấp mất sức lao động để nhận trợ cấp sau khi bảo hiểm nghỉ bệnh có trả lương hết hạn (sau hai năm).

Trợ cấp mất sức lao động

Người lao động không có khả năng làm việc khi quyền được tiếp tục trả lương hết hạn có thể nộp đơn xin trợ cấp mất sức lao động.

Đăng ký thông tin tư vấn du học tại đây. Để được tư vấn chương trình miễn phí.

dang-ky

Hay gửi đến email: thanhadongco@gmail.com. hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến 0901 32 21 32 Ms. Thảo để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Công ty tư vấn du học THÀNH Á ĐÔNG cung cấp DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ về khóa học, trường, xin học bổng, giúp hoàn thiện thủ tục và hồ sơ xin Visa ÚC, CANADA, THỤY SỸ, HÀ LAN, TÂY BAN NHA, PHILIPPINES.

THÀNH Á ĐÔNG sẽ giúp bạn nhận được THÔNG TIN HỮU ÍCH và GIẢI PHÁP DU HỌC HIỆU QUẢ.

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC THÀNH Á ĐÔNG

 • 169 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.
 • Tel.: (+ 84) 8 66820986.
 • Email: thanhadongco@gmail.com
 • Website: www.tadtravel.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/thanhadongtravel/

Có thể bạn quan tâm