Tag Archives: Visa du hoc Uc mien tai chinh 2019

Các trường Úc đào tạo ngành dược học phí rẻ kèm điều kiện đầu vào

Chính phủ Úc vừa công bố chỉ tiêu thư mời cho từng ngành nghề trong danh sách tay nghề định cư năm 2019-20, trong đó ngành y tá lên đến hơn 17,000 thư mời.