Tag Archives: University of Saskatchewan

Đại học Saskatchewan – University of Saskatchewan

Đại học Saskatchewan thành lập vào năm 1907, nổi tiếng với lịch sử giảng dạy lâu đời và là đại học duy nhất tại Canada có quan hệ đối tác với Đại học Oxford