Tag Archives: Trường kinh doanh EU

Chi tiết chương trình thạc sĩ của trường kinh doanh EU – Barcelona 2018

Khóa thạc sĩ trường kinh doanh EU – Barcelona đào tạo 1 năm toàn thời gian, hoàn thành 1 trong 7 chương trình được công nhận bởi Đại học Católica de Murcia.

Vì sao sinh viên quốc tế “chuộng” học Trường kinh doanh EU?

Trường kinh doanh EU được thành lập năm 1973, là trường kinh doanh quốc tế được đánh giá cao, cung cấp các chương trình từ dự bị, cử nhân, thạc sĩ và MBA.