Tag Archives: the university of western australia

Đại học Tây Úc cấp học bổng lên đến 40.000AUD/ toàn khóa học

Đại học Tây Úc là Top 8 tại Úc (Group of Eight);Thứ 86 trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới (QS Rankings 2020); ….

Đại học Tây Úc cấp học bổng 10.000A$ cho các kỳ học 2019

Đại học Tây Úc – UWA – the University of Western Australia cấp học bổng lên đến 10.000A$ cho sinh viên quốc tế đạt được các tiêu chuẩn đầu vào kỳ học 2019.

Học bổng Đại học Tây Úc 2018 ngành công nghệ dưới nước, kỹ thuật biển

Học bổng Đại học Tây Úc 2018 ngành công nghệ dưới nước, kỹ thuật biển (The Society for Underwater Technology Educational Support Fund) trị giá tới 5.000 A$.

Học bổng lên đến 10.000 AUD một năm tại Đại học Tây Úc

Học bổng bậc đại học với 5.000 AUD hoặc 10.000 AUD cho mỗi năm học là học bổng của Đại học Tây ÚC dành cho sinh viên Việt Nam ghi danh năm 2018.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc ngành Y 7.500A$ năm 2018

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc (UWA) ngành Y năm 2017- 2018 trị giá 7.500 AUD/năm (Elise and Jack Middleditch Postgraduate Coursework Scholarship).

Học bổng thạc sĩ ĐH Tây Úc 2018 – Ngành Kỹ thuật Dân dụng 5.500 A$

Tọa lạc tại thành phố Perth, thủ phủ của bang Tây Úc, ĐH Tây Úc (The University of Western Australia) là trường ĐH đứng thứ 7 tại Úc.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc 2018 – Ngành Vật lý lên đến 7.500A$

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc ngành Vật lý lên đến 7.500A$ là học bổng do Giáo sư Colin Ramm,1 nhà vật lý học nổi tiếng thế giới đã tài trợ.