Tag Archives: MITT

Manitoba Institute of Trades & Technology – Ngôi trường có 5 học xá lớn tại Winnipeg

Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) giúp sinh viên hoàn thiện mục tiêu dễ dàng tìm việc và định cư nhanh chóng tại Tp Winnipeg.

Manitoba Institute of Trades and Technology – MITT

Manitoba Institute of Trades and Technology đào tạo các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, IT … đáp ứng các nhu cầu học tập đa dạng.