Tag Archives: free application fee

Năm đại học ở Australia miễn phí ghi danh – free application fee

Phí nộp đơn khoảng 50-100 đôla Úc và không được hoàn lại. Các Trường sau đây sẽ free application fee cho kỳ học 2019 – 2020. Cũng tiết kiệm được kha khá.