Tag Archives: Express Entry

Đợt rút thăm mới của Express Entry tiếp tục thấp kỷ lục vào đầu năm 2018

Chính phủ Canada đã mời 2,750 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú nhân trong đợt rút thăm diễn ra ngày 24 tháng 1.

Canada mời 2,750 ứng viên tham gia chương trình nhập cư ngày 20/12

Chính phủ Canada tuyên bố sẽ tăng số lượng ứng viên được cấp thị thực thường xuyên qua hệ thống nhập cư gần 20% trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2020.

IRC mời 2750 ứng viên Express Entry cho đợt rút thăm 15/11

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã mời 2,750 ứng viên trong hệ thống Express Entry nộp đơn xin thường trú Canada đợt rút thăm diễn ra ngày 15/11.

IRCC mời 2.000 ứng viên nộp đơn đợt rút thăm Express Entry 8/11.

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã mời 2,000 ứng viên trong hệ thống Express Entry nộp đơn xin thường trú dân đợt rút thăm sáng thứ 4, ngày 8/11.

Alberta ban hành diện nhập cư Express Entry 1/2018

Ứng viên Express Entry có đề cử tỉnh kết hợp với Express Entry, là đề cử mở rộng, nhận được 600 điểm trong Hệ thống xếp hạng toàn diện và thư mời nộp đơn.

Điểm CRS giảm nhẹ trong đợt rút thăm Express Entry ngày 18 tháng 10

Đợt rút thăm Express Entry gần đây nhất về nhập cư Canada đã diễn ra vào ngày 18 tháng 10 với 2,757 ứng viên trong hệ thống được mời nộp đơn.

IRCC mời 2.801 ứng viên Express Entry vào đợt rút thăm ngày 4/10

Sở Nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) mời 2.801 ứng viên nộp hồ sơ xin định cư Canada, trong đợt rút thăm Express Entry; diễn ra vào ngày 04/10.

Đợt rút thăm Express Entry 23 tháng 8 có ngưỡng điểm CRS là 434

Để trở thành thường trú nhân trong đợt rút thăm gần đây nhất của diện Express Entry, Ứng viên đạt 434 điểm trở lên trong Hệ thống Xếp hạng Toàn diện.

Sụt giảm yêu cầu điểm CRS tối thiểu trong đợt rút thăm Express entry lần 2

Sở Nhập cư, Tị nạn và Công dân đã mời 2,991 ứng viên trong diện Express Entry nộp đơn xin thường trú trong đợt rút thăm thứ hai diễn ra trong tháng 8 này.

Express Entry giúp giải quyết nhu cầu thiếu hụt lao động ngành IT Canada

Hệ thống nhập cư Express Entry của Canada năm qua đã giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, và còn cần 182,000 lao động mới trong ngành IT đến 2019.