Tag Archives: di sản thế giới

Những di sản thế giới có nguy cơ biến mất mãi mãi

Chiến tranh, biến đổi khí hậu, hay sự can thiệp quá mức của con người đang khiến nhiều di sản thế giới có giá trị đứng trước nguy cơ biến mất mãi mãi.

10 di sản thế giới được Unesco công nhận nhưng ít du khách biết đến

Hòn đảo hoang dã xa xôi, tàn tích khảo cổ giữa sa mạc, nơi khởi phát Đạo giáo … được Unesco công nhận là di sản thế giới nhưng ít du khách biết đến.