Tag Archives: dai hoc tay uc

Đại học Tây Úc cấp học bổng lên đến 40.000AUD/ toàn khóa học

Đại học Tây Úc là Top 8 tại Úc (Group of Eight);Thứ 86 trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới (QS Rankings 2020); ….

Học bổng lên đến 15.000A$ từ Đại học Tây Úc cho kỳ nhập học 2020

Kỳ nhập học 2020 và 2021: UWA Global Excellence Scholarship: lên đến A$15.000/năm x 3 năm cho tất cả các khóa đại học tại Đại học Tây Úc.

Đại học Tây Úc cấp học bổng 10.000A$ cho các kỳ học 2019

Đại học Tây Úc – UWA – the University of Western Australia cấp học bổng lên đến 10.000A$ cho sinh viên quốc tế đạt được các tiêu chuẩn đầu vào kỳ học 2019.

Ồ ạt học bổng giá trị từ Đại học Tây Úc – University of Western Australia

Sinh viên sau tốt nghiệp UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA (UWA) được trả mức lương khởi điểm thuộc 5 sao, TOP cao nhất nước Úc (Good Universities Guide 2018)

Học bổng lên đến 10.000 AUD một năm tại Đại học Tây Úc

Học bổng bậc đại học với 5.000 AUD hoặc 10.000 AUD cho mỗi năm học là học bổng của Đại học Tây ÚC dành cho sinh viên Việt Nam ghi danh năm 2018.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc ngành Y 7.500A$ năm 2018

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc (UWA) ngành Y năm 2017- 2018 trị giá 7.500 AUD/năm (Elise and Jack Middleditch Postgraduate Coursework Scholarship).

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc 2018 – Ngành Vật lý lên đến 7.500A$

Học bổng Thạc sĩ Đại học Tây Úc ngành Vật lý lên đến 7.500A$ là học bổng do Giáo sư Colin Ramm,1 nhà vật lý học nổi tiếng thế giới đã tài trợ.