Tag Archives: dai hoc Leiden

Học bổng Thạc sĩ Walraven 2018 từ Đại học Leiden – Hà Lan

Đại học Leiden hiện đang cung cấp học bổng Thạc sĩ Walraven cho ứng viên quốc tế có bằng cử nhân về thiên văn học hoặc vật lý muốn theo học bằng Thạc sĩ.

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc từ Đại học Leiden Hà Lan 2017

Chương trình học bổng Xuất sắc của đại học Leiden (LExS) dành cho những sinh viên xuất sắc không thuộc các nước EU/EEA muốn theo đuổi chương trình thạc sĩ

Chương trình học bổng Excellence tại trường đại học Leiden, Hà Lan 2017

Đại học Leiden (Leiden University) được thành lập năm 1571, là  trường được thành lập lâu đời nhất tại Hà…

Du học Hà Lan tại trường đại học Leiden

Vài nét về trường đại học Leiden Đại học Leiden (Leiden University) được thành lập năm 1571, là  trường được…