Tag Archives: ARRIVECAN

Du khách đến Canada hiện phải sử dụng ứng dụng ARRIVECAN

Bắt đầu từ ngày 21/11, những hành khách đi máy bay có điểm đến cuối cùng là Canada phải gửi thông tin của họ qua ArriveCAN trước khi lên máy bay.