Nguồn Quỹ Quyết Định Cho Sự Thành Công Hay Thất Bại Của Đơn Xin Thường Trú Của Bạn

đơn xin thường trú

đơn xin thường trú

IRCC thông báo tăng thêm 1.4% vào ngày 5/1. Các ứng viên trong danh sách nhập cư kinh tế mới nên lưu ý các điểm sữa đổi về số tiền thanh toán bởi Bộ di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC). Tăng 1,42% được áp dụng 05/01/2018 với số tiền tối thiểu như sau:

 THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNHSỐ TIỀN NĂM 2017 (BẰNG ĐÔ LA CANADA)SỐ TIỀN 2018TĂNG
112.300 USD12.474 USD 174 USD
215.312 USD15.530 USD218 USD
318.825 USD19.092 USD267 USD
422.856 USD23.181 USD325 USD
525.923 USD26.291 USD 368 USD
629.236 USD 29.652 USD 416 USD
7 32.550 USD 33.013 USD 463 USD
Mỗi thành viên bổ sung 3,314 USD3.361 USD 47 USD

IRCC tin rằng số tiền này có thể giúp công dân thường trú có thể giúp cho họ và gia đình họ định cư tại Canada; các thành viên trong gia đình gồm vợ (chồng), người phối ngẫu, con cái phụ thuộc hoặc con cái phụ thuộc của người phối ngẫu. IRCC xem xét đứa trẻ phụ thuộc dưới 22 tuổi.

Thay đổi nhỏ, ảnh hưởng lớn:

Mặc dù thay đổi nhỏ số tiền nhưng có thể có sự khác biệt giữa hồ sơ có đủ điều kiện và hồ sơ không đủ điều kiện  trong chương trình nhập cư; hoặc đơn xin thường trú của bạn được chấp thuận hoặc từ chối.

Hơn nữa; trong khi chỉ có Federal Skilled Worker và Federal Skilled Trades là ứng cử viên được yêu cầu xác nhận rằng họ có quyền tham gia vào các quỹ cần thiết khi xác định đủ điều kiện của họ đối với các chương trình nhập cư sau cùng; các ứng cử viên trong Canadian Experience Class người nhận thư mời sử dụng Apply (ITA) thông qua người lao động có tay nghề liên bang cũng phải chứng minh họ có các khoản tiền cần thiết.

Do đó điều quan trọng là tất cả các ứng cử viên trong chương trình nhập cư phải đảm bảo hồ sơ của họ được cập nhật; và số tiền yêu cầu của quỹ để các hoạt động ITA một cách nhanh chống. Tại sao? Vì theo đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú, một ứng viên phải cung cấp bằng chứng công nhận rằng quỹ đó sẵn sàng cho họ.

đơn xin thường trú

đơn xin thường trú

Các quỹ này có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

  • Tiền mặt.
  • Tài liệu chứng minh tài sản hoặc vốn phải trả cho người nộp đơn; chẳng hạn như; cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu và tín phiếu kho bạc.
  • Tài liệu đảm bảo thanh toán một khoản tiền nhất định, phải nộp cho người nộp đơn như; hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch và lệnh chuyển tiền.

Để chứng minh điều đó IRCC cho rằng người nộp đơn phải nhận được thư chính thức từ bất kỳ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính nơi họ đang giữ tiền. Các thư này phải chứng thực chi tiết bao gồm; các khoản nợ chưa thanh toán như thẻ tín dụng và khoản vay và  số dư hiện tại của tài khoản và  số dư trung bình trong sáu tháng.

IRCC quy định các quỹ không thể vay từ người khác; và người nộp đơn sẽ được yêu cầu giải thích bất kỳ khoản chuyển khoản lớn vào tài khoản.

Nếu một ứng viên được kèm theo vợ (chồng) hoặc người phối ngẫu với các khoản tiền có trong tài khoản chung hoặc các khoản tiền được giữ trong tài khoản theo tên của vợ (chồng) chỉ được áp dụng với số tiền yêu cầu. Trong trường hợp sau; phải cung cấp bằng chứng rằng người nộp đơn có quyền tiếp cận các quỹ này.

Chỉ những trường hợp miễn thị thực cho các ứng cử viên nhập cảnh đã làm việc tại Canada; và có một đề nghị tuyển dụng hợp lệ.

Luật sư David Cohen; cộng sự cao cấp của công ty luật nhập cư Canada, Cohen, Campbell nói: “Đảm bảo rằng hồ sơ xin nhập cảnh nhanh hoặc đơn xin thường trú của bạn cho biết rằng bạn có các khoản thanh toán theo yêu cầu cho gia đình mình là điều quan trọng. “Đó là những chi tiết nhỏ nhưng có thể gây ra khó khăn lớn nếu bạn không cẩn thận. thường xuyên kiểm tra  các quỹ thanh toán là cách tốt nhất để tránh những rắc rối này. “

Theo cicnews.com

Tham khảo thêm:

Có thể bạn quan tâm