Nếu bạn đang bắt đầu tìm kiếm việc làm, quay trở lại làm việc hoặc xem xét thay đổi nghề nghiệp thì bức tranh về việc làm ở Úc rất lạc quan. Trên thực tế, Bộ Lao Động đang dự đoán sự gia tăng của 886.000 việc làm trong năm năm đến 2023. Trong vài năm qua, chúng ta đã thấy những thay đổi thú vị trong bối cảnh việc làm của chúng ta.

Năm 2020 sẽ là một năm tuyệt vời để tham gia cùng 50% người Úc tạo dựng sự nghiệp mỗi năm. Nếu bạn muốn tận dụng những cơ hội việc làm thú vị này, sẽ rất hợp lý khi hiểu được những công việc có nhu cầu tuyển dụng cao và các công việc hàng đầu của Úc cho năm 2020.

10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao ở Úc năm 2020

Khu vực việc làm có nhu cầu cao cho năm 2020

Bộ Lao động đã liệt kê 4 lĩnh vực nghề nghiệp chính được thiết lập để tăng vọt khi chúng ta tiếp cận năm 2023. Đây là những điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất cứ ai nghĩ về ý tưởng nghề nghiệp mới.

 • Chăm sóc y tế và hỗ trợ xã hội (thêm 250.300 việc làm đến 2023)
 • Xây dựng (thêm 118.800 việc làm đến năm 2023)
 • Giáo dục và Đào tạo (thêm 113.000 việc làm đếnnăm 2023)
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật (thêm 106.600 việc làm đến năm 2023)

Tăng trưởng việc làm trong các lĩnh vực này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm: dân số Úc già; yêu cầu ngày càng tăng đối với lực lượng lao động kỹ thuật; và nhu cầu về cơ sở hạ tầng để hỗ trợ dân số nhiều hơn.

10 vai trò công việc có nhu cầu tuyển dụng cao ở Úc cho năm 2020

 1. Người phát triển phần mềm;
 2. Người phân tích hệ thống và kinh doanh CNTT;
 3. Quản lý dự án xây dựng;
 4. Nhân viên chăm sóc;
 5. Quản lý trung tâm;
 6. Giám đốc Marketing;
 7. Trợ lý hành chính;
 8. Quản lý xây dựng;
 9. Quản lý văn phòng;
 10. Quản lý cung ứng, phân phối và thu mua

Báo cáo ngành nghề công việc ở Úc của Bộ Lao động cung cấp thông tin về ngành nghề ở Úc và các công việc có nhu cầu cao. Trong lĩnh vực và liên quan đến các ngành công nghiệp tăng trưởng được liệt kê ở trên, đây là mười công việc có nhu cầu tuyển dụng cao cần chú ý trong năm 2020.

 1. Người phát triển phần mềm

Người phát triển phần mềm là vai trò công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho các công việc có nhu cầu cao này được dự đoán là phát triển mạnh mẽ với 146,800 việc làm đến năm 2023

Người phát triển phần mềm thu nhập cao hơn mức lương trung bình ở Úc và làm việc khoảng 41 giờ trên tuần. Phần lớn những người phát triển phần mềm ở độ tuổi từ 25 đến 44. Hầu hết được giáo dục đến trình độ Cử nhân.

 1. Người phân tích hệ thống và kinh doanh Công Nghệ Thông Tin

Người phân tích hệ thống và kinh doanh Công Nghệ Thông Tin là vai trò công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho các công việc có nhu cầu cao này được dự đoán là phát triển mạnh với 26,100 việc làm đến năm 2023.

Người phân tích hệ thống và kinh doanh Công Nghệ Thông Tin thu nhập cao hơn mức lương trung bình ở Úc và làm việc khoảng 42 giờ trên tuần. Phần lớn những người phân tích hệ thống và kinh doanh Công Nghệ Thông Tin ở độ tuổi từ 25 đến 54. Hầu hết được giáo dục đến trình độ Cử nhân.

10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao ở Úc năm 2020
 1. Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng là vai trò công việc trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho các công việc có nhu cầu cao này phát triển mạnh với 42,100 việc làm vào năm 2016

Các quản lý dự án xây dựng thu nhập cao hơn mức lương trung bình ở Úc và làm việc khoảng 49 giờ trên tuần. Phần lớn các quản lý dự án xây dựng từ độ tuổi 25 đến 54. Hầu hết được giáo dục đến trình độ Chứng chỉ III&IV hoặc trình độ Cử nhân.

 1. Nhân viên chăm sóc

Nhân viên chăm sóc khách hàng là vai trò công việc trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho các công việc có nhu cầu cao này được dự đoán phát triển mạnh với 109,300 việc làm đến 2023.

Các nhân viên chăm sóc thu nhập mức lương dưới trung bình ở Úc và làm việc khoảng 42 giờ trên tuần. Phần lớn nhân viên chăm sóc từ độ tuổi 25 đến 54. Hầu hết được giáo dục đến trình độ Chứng chỉ III & IV.

10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao ở Úc năm 2020
 1. Quản lý trung tâm

Quản lý trung tâm là vai trò công việc trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho các công việc có nhu cầu cao được dự đoán phát triển mạnh với 23,900 việc làm đến 2023.

Các quản lý trung tâm dịch vụ cộng động thu nhập trên mức trung bình ở Úc và làm việc khoảng 44 giờ trên tuần. Phần lớn các quản lý trung tâm từ độ tuổi 34 đến 54. Hầu hết được giáo dục tới trình độ Cử nhân hoặc cao hơn.

 1. Quản lý Marketing

Quản lý Marketing là vai trò công việc trong lĩnh vực Marketing Úc. Sự phát triển cho các việc làm có nhu cầu cao đã phát triển mạnh vào năm 2016.

Các quản lý Marketing thu nhập mức lương dưới trung bình ở Úc và làm việc khoảng 46 giờ trên tuần. Phần lớn các quản lý từ độ tuổi 25 đến 54. Hầu hết được giáo dục tới trình độ Cử nhân.

 1. Trợ lý hành chính

Trợ lý hành chính là vai trò công việc trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị Úc. Sự tăng trưởng cho vai trò này được kỳ vọng phát triển bền vững với 7,900 việc làm đến 2023.

Các trợ lý hành chính thu nhập mức lương dưới trung bình ở Úc và làm việc khoảng 41 giờ trên tuần. Phần lớn trợ lý hành chính từ độ tuổi 25 đến 54. Hầu hết được giáo dục đến trình độ lớp 12 hoặc Chứng chỉ III& IV.

10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao ở Úc năm 2020
 1. Quản lý công trình

Quản lý công trình là vai trò công việc trong lĩnh vực xây dựng Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho vai trò này được dự đoán phát triển rất mạnh với 114, 3000 việc làm đến 2023.

Quản lý công trình thu nhập cao hơn mức lương trung bình ở Úc và làm việc khoảng 48 giờ trên tuần. Phần lớn trợ lý hành chính từ độ tuổi 25 đến 54. Hầu hết được giáo dục đến trình độ Chứng chỉ III& IV.

 1. Quản lý văn phòng

Quản lý văn phòng là vai trò công việc trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị Úc. Sự tăng trưởng cho vai trò này được kỳ vọng phát triển bền vững với 115,400 việc làm đến 2023.

Các trưởng văn phòng thu nhập mức lương tương đương mức trung bình ở Úc và làm việc khoảng 42 giờ trên tuần. Phần lớn trợ lý hành chính từ độ tuổi 35 đến 54. Các quản lý văn phòng có nhiều trình độ năng lực chuyên môn.

 1. Quản lý cung ứng, phân phối và thu mua

Quản lý Logistics là vai trò công việc trong lĩnh vực cung ứng, phân phối và thu mua Úc. Sự tăng trưởng việc làm cho vai trò này được dự đoán phát triển mạnh với 49,200 việc làm đến 2023.

Quản lý Logistics thu nhập trên mức lương trung ở Úc và làm việc khoảng 47 giờ trên tuần. Phần lớn Quản lý Logistics từ độ tuổi 35 đến 54. Các quản lý Logistics có nhiều trình độ năng lực chuyên môn.

Hãy bắt đầu năm mới bằng con đường học tập nâng cao kỹ năng

Nếu các công việc có nhu cầu cao đã được liệt kê bên trên cung cấp cho bạn các ý tưởng về một số ngành nghề, thì hãy bắt đầu năm 2020 bằng việc đăng ký một chuyên môn nâng cao các kỹ năng.

Nguồn: https://www.upskilled.edu.au

Tham khảo thêm:

♦♦ Các trường đại học Úc tốt nhất để học chương trình Sau Đại học
◊◊ Những câu hỏi bạn nên đặt cho chuyên gia tư vấn du học
♦♦ Mọi điều bạn cần biết để săn học bổng du học 2020-2021
◊◊ Học trực tuyến không khó – Bí quyết duy trì động lực
♦♦ Du học Úc 2021 – Tìm hiểu về thành phố Canberra cũng là thủ đô nước Úc
◊◊ [Update 2020] – Cập nhật mới nhất về quy trình xin Visa du học Úc 2020

Đăng ký thông tin tư vấn du học tại đây. Để được tư vấn chương trình miễn phí.

dang-ky

Hay gửi đến email: thanhadongco@gmail.com; hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến 0975 950 259 – 0901 32 21 32 Ms. Linh để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

TAD cung cấp DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ về: khóa học, trường, xin học bổng; giúp hoàn thiện thủ tục và hồ sơ xin Visa ÚC, CANADA, MỸ, THỤY SỸ, SÍP, PHILIPPINES.

TAD sẽ giúp bạn nhận được THÔNG TIN HỮU ÍCH và GIẢI PHÁP DU HỌC HIỆU QUẢ.